Client casnic

Măsuri de sprijin cuprinse în OUG 27/2022

Pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2023, clienții vor beneficia de măsurile dedicate pieței energiei și gazelor naturale prevăzute de O.U.G. 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare (Legea 206/11.07.2022 aplicabilă din data 14.07.2022 si OUG 119/01.09.2022). 

În funcție de consumul mediu lunar realizat la locul de consum în 2021, pentru clienții casnici sunt prevăzute următoarele preţuri finale facturate aplicabile conform tranșelor de consum.

  • Alte categorii de clienți casnici incluși în scop: locatarii/proprietarii din condominii, asociații de proprietari, ansambluri rezidențiale racordate printr-o instalaţie comună cu un singur contor de măsurare*

Facilitățile de mai jos le vei vedea evidențiate direct în facturi, pentru consumul aferent perioadei începând cu 1 septembrie 2022.

Componentă Energie electrică Gaze naturale
Perioada de aplicare 01.04.2022 – 31.08.2022 01.09.2022-31.08.2023 01.04.2022-  31.08.2023
Consum mediu lunar 2021 ≤ 100 kWh (inclusiv) 100 kWh - 300 kWh (inclusiv) ≤ 100 kWh (inclusiv)    100 kWh - 300 kWh (inclusiv) maxim 0,31 lei/kWh
Preț final facturat maxim 0,68 lei/kWh maxim 0,80 lei/kWh maxim 0,68 lei/kWh

Maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh.

Consumul de energie electrică ce depășeste 255KWh /luna se facturează conform prevederilor art.5 alin (1) (OUG 119/2022).

  • Pentru clienții cu un consum mediu lunar pe 2021 de peste 300 kWh, începând cu consumul din 14 iulie 2022, se aplică prețul final prevăzut în contract, doar în situația în care acesta este  mai mic decât prețul final stabilit în conformitate cu dispozițiile articolului 5, alin. 1 O.U.G. 27/2022.
  • Incepând cu data de 14.07.2022, consumul de energie electrică și gaze naturale se facturează pe baza prețului final prevăzut în contract, doar în situația în care acesta este mai mic față de prețul final stabilit în conformitate cu dispozițiile articolului 5, alin. 1 O.U.G. 27/2022.

Întrebări frecvente

Prețul final facturat este prețul per kw/h pe care îl vei plăti către furnizor, stabilit prin lege (indiferent de prețul din contractul tău) pentru perioada 1 aprilie 2022 - 31 august 2023. Acesta are următoarele componente de preț incluse:

- Prețul final facturat pentru energie electrică include componenta de preţ a energiei active (componentă de achiziție și componentă de furnizare), acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă energetică şi TVA.

- Prețul final facturat pentru gaze naturale include componenta de preț a gazelor naturale (componentă de achiziție și componentă de furnizare), costul de transport, tariful de înmagazinare, tariful de distribuţie și TVA.

 

Doar în cazul în care preţul din contractul tău este mai mic decât preţul plafonat maxim (prevăzut în O.U.G. 27/2022), se aplică preţul din contractul tău cu furnizorul.

Pentru clienții cu un consum mediu lunar pe 2021 de peste 300 kWh, începând cu consumul din 14 iulie 2022, se aplică prețul final prevăzut în contract, doar în situația în care acesta este  mai mic decât prețul final stabilit în conformitate cu dispozițiile articolului 5, alin. 1 O.U.G. 27/2022

Prețul final facturat, stabilit conform art. 5 din O.U.G nr. 27/2022, este compus din următoarele componente:

- Componenta de achiziție conform condițiilor prevăzute la art. 6 O.U.G nr. 27/2022

- Componenta de furnizare conform condițiilor prevăzute la art. 4 O.U.G nr. 27/2022

- Componentele reprezentate de tarifele reglementate conform reglementărilor ANRE pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor de distribuție și transport a energiei electrice

- Componente reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile

În februarie 2023 se va emite o factură de regularizare, luând în considerare cantitățile consumate pe parcursul anului 2022. Astfel, există posibilitatea, conform legislației in vigoare, de reîncadrare în categoriile de consum 0-100 kWh/lunar sau 100-300 kWh/lunar.

Incepând cu data de 14.07.2022, consumul de energie electrică și gaze naturale se facturează pe baza prețului final prevăzut în contract, doar în situația în care acesta este  mai mic față de prețul final stabilit în conformitate cu dispozițiile articolului 5, alin. 1 O.U.G. 27/2022.

Astfel, facturarea pentru consumul aferent întregii luni iulie 2022 se va efectua în felul următor:

-  1.07.2022-13.07.2022 - se aplică prețul final stabilit în conformitate cu dispozițiile articolului 5, alin. 1 din O.U.G. 27/2022;

-  14.07.2022-31.07.2022 - se aplică prețul cel mai avantajos: prețul din contract versus prețul de achiziție energie electrică.

Pentru perioada 01.04.2022 - 13.07.2022, prețul final este stabilit doar în conformitate cu dispozițiile articolului 5, alin. 1 din O.U.G. 27/2022, indiferent de valoarea prețului final menționat în contract.

Măsurile dedicate pieței de energie electrică și gaze naturale se aplică tuturor categoriilor de clienți, fără  a mai fi nevoie ca tu să faci vreun demers în acest sens.

Furnizorul de energie le va evidenția pe factura ta.

Da, dacă te încadrezi, îl regăsești în continuare pe factura ta, în secțiunea dedicată, așa cum te-am obișnuit.

Da, indiferent de modul în care consumul îți este  facturat, lunar sau o dată la 2 (două) luni, plafonarea se aplică pentru fiecare luna din perioada de facturare.

Da, măsurile se aplică inclusiv în această situație.

Da, valorile vor putea fi modificate însa doar prin hotărâre a Guvernului, inițiată în conformitate cu dispozițiile art. 80 și 180 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de evoluțiile înregistrate pe piețele interne și internaționale de energie electrică și gaze naturale și de evoluția geopolitică din vecinătatea României.

Aici găsești detalii despre legislația în vigoare O.U.G. 27/2022 și Legea 206/2022 și OUG 119/2022

Da. Factura pe care o primești reflectă consumul tău real atunci când transmiți periodic indexul tău. 

Găsești aici informații relevante de modalitățile de transmitere a indexului contorului tău.

 

Găsești noi secțiuni dedicate aplicării O.U.G. 27/2022 în pagina a doua și/sau a treia facturii tale. Le recunoști ușor datorită menționării în titlu a O.U.G. 27/2022

Este important de reținut că în următoarea perioadă este posibil să regăsești în factura ta efectele ambelor scheme de sprijin: ale schemei de sprijin aplicate în perioada 01.11.2021-31.03.2022, conform OUG 118/2021 (cu completările și modificările ulterioare), cât și ale noii scheme de sprijin aplicate în perioada 01.04.2022-31.03.2021 conform OUG 27/2022.

Secțiunea "Consum mediu lunar 2021" va apărea pe pagina 2 a facturii tale (dacă ești client pe piața reglementată) sau pe pagina 3 a facturii  (dacă ești client pe piața concurențială). În funcție de media consumului tău înregistrat pe 2021 te încadrezi în trașele de consum menționate mai sus.

În cazul locurilor de consum ale clienților casnici dintr-un condominiu, racordate printr-o instalație comună cu un singur contor de măsurare, consumul fiecărui proprietar se determină prin împărțirea consumului total al asociației de proprietari/locatari înregistrat în anul 2021, respectiv 2022 (unde nu este disponibil consumul realizat în anul 2021)  la numărul de spații locative care fac parte din respectivul condominiu.

Pentru calculul la fiecare spațiu locativ din condominiu, consumul de gaze naturale/energie electrică se determină prin împărțirea consumului total anual al asociației de proprietari/locatari la numărul de spații locative care fac parte din respectivul condominiu.

Aceeași regulă se aplică și în cazul cartierelor de tip residential pentru care furnizorii au încheiate contracte de furnizare cu primăriile, respectiv dezvoltatorii imobiliari/asociațiile de proprietari ale dezvoltărilor imobiliare, iar locurile de consum ale clienților casnici sunt facturate la comun, printr-o singură factură.

De această măsură de sprijin beneficiază, fără a fi nevoie de un demers suplimentar:

1. Clienții casnici, inclusiv cei cu locuri de consum racordate după data de 01.01.2022;

2. Clienții noncasnici, inclusiv cei cu locuri de consum racordate după data de 01.01.2022, cu excepția:

a) Clienții noncasnici care au beneficiat de prevederile  O.U.G. nr. 81/2019 (lista este publicată de Ministerul Energiei pe site-ul propriu) 
b) Producătorii de energie electrică

3. Prosumatorii

4. Condominii, cartiere de tip rezidențial pentru care sunt încheiate contracte de furnizare cu primăriile, asociații de proprietari ale dezvoltărilor imobiliare, dezvoltatori imobiliari, unde locurile de consum sunt facturate la comun, printr-o singură factură.

| 01 septembrie 2022

OUG 119/2022

PDF (0.43MB)DESCARCĂ
Rezidenţiali | 01 aprilie 2022

OUG 27/2022

PDF (0.11MB)DESCARCĂ
| 12 iulie 2022

Legea 206/2022

PDF (0.08MB)DESCARCĂ
PDF (4.62MB)DESCARCĂ
PDF (5.47MB)DESCARCĂ

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: