Ce presupune și cine poate aplica

Programul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) „Casa Verde Fotovoltaice” oferă o finanțare nerambursabilă de până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita a maximum 20.000 lei la instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară acoperirii nevoii de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Pe scurt: prin programul guvernamental poți obține sprijin financiar pentru a deveni prosumator. Principalele două criterii de înscriere în programul AFM pentru persoane fizice sunt:

 • Solicitantul trebuie să fie persoană fizică având domiciliul în România;
 • Solicitantul trebuie să fie proprietarul imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice.

Condițiile de eligibilitate sunt detaliate în ghidul de finanțare ART.19. 

Te vom informa în momentul în care vom avea informații noi cu privire la noua sesiune  

Completează formularul


Investește în viitor

În rolul de prosumator, ai costuri reduse și eficiență energetică pe termen lung. Reducând consumul de energie electrică, scade implicit și valoarea facturii tale.

Fonduri nerambursabile

Prin programul AFM poți obține finanțarea pentru sistemul și montarea de panouri fotovoltaice în proporție de până la 90% și în limita a maximum 20.000 lei, recuperarea investiției făcându-se într-un termen scurt.

Partener de încredere

Enel este partenerul tău în toate etapele de înscriere - este instalator autorizat și oferă consiliere de la evaluarea tehnică până la obținerea avizelor și implementare.

Prin programul AFM statul finanțează 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Diferența este suportată de beneficiarul final.

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

 • Achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice, invertor/invertoare, structura de susținere a sistemului, tablou electric curent continuu/curent alternativ;
 • Cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice; 
 • TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi AFM sunt considerate eligibile.

Documente necesare pentru înscrierea în programul AFM

 1. Cerere de finanț­are, în original, tehnoredactată;
 2. Act de identitate al solicitantului și actul de identitate al co-proprietarului, valabile la data înscrierii, în copie;
 3. Extras de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii) din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului pe care se va implementa proiectul;
 4. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat;
 5. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local;
 6. În cazul în care locul de implementare diferă de adresa de domiciliu, este necesar și Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local unde se va face instalarea.

Legislația ce trebuie parcursă 

Pentru a avea o mai bună înțelegere asupra întregului proces este recomandat să parcurgeți Ghidul de finanțare a Programului AFM. În baza acestuia au fost analizate cererile și dosarele solicitanților din sesiunile 2019 și 2021 ale programului. Pentru o nouă sesiune de finanțare în program, este posibil să apară unele modificări ale Ghidului. Acestea vor fi disponibile și pe această pagină.

 

PDF (0.55MB)DESCARCĂ
PDF (0.14MB)DESCARCĂ
PDF (0.11MB)DESCARCĂ
 (0.0MB)DESCARCĂ
PDF (0.86MB)DESCARCĂ
PDF (0.52MB)DESCARCĂ

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: