Ce presupune și cine poate aplica

Programul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) „Casa Verde Fotovoltaice” oferă finanțare pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară acoperirii nevoii de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Pe scurt: prin programul guvernamental poți obține sprijin financiar pentru a deveni prosumator. Principalele criterii de înscriere în programul AFM pentru persoane fizice sunt:

 • Solicitantul trebuie să fie persoană fizică, cetatean roman, având domiciliul la adresa locului de implementare;
 • Solicitantul trebuie să fie proprietarul imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice.
 • Cartea de identitate  trebuie sa fie valabila la momentul inscrierii, iar adresa de domiciliu trebuie sa fie aceeasi cu cea trecuta in cererea de finantare.
 • Imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este exclusiv pentru locuință;
 • Nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare;

Conform comunicatului de presa lansat de AFM perioada de înscriere pentru solicitanții persoană fizică sesiunea de finanțare pentru programul casa Verde Fotovoltaice 2023 se va deschide pe data de 19 Mai pentru regiunea Bucuresti – Ilfov si va dura 3 zile lucratoare. Pentru detalii despre zilele de înscriere aferente celorlalte județe, consultați comunicatul.

Un lucru important pe care trebuie să-l faci în perioada următoare este să te asiguri că ai pregătite documentele necesare înscrierii în program și că acestea sunt în perioada de valabilitate la momentul depunerii cererii.

Condițiile de eligibilitate sunt detaliate în ghidul de finanțare ART.19. 

Ai nevoie de detalii suplimentare?


Investește în viitor

În rolul de prosumator, ai costuri reduse și eficiență energetică pe termen lung. Reducând consumul de energie electrică, scade implicit și valoarea facturii tale.

Fonduri nerambursabile

Prin programul AFM poți obține finanțarea pentru sistemul și montarea de panouri fotovoltaice, acest lucru presupune recuperarea investiției într-un termen scurt.

Partener de încredere

Enel este partenerul tău în toate etapele de înscriere - este instalator autorizat și oferă consiliere de la evaluarea tehnică până la obținerea avizelor și implementare.

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

 • Achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice, invertor/invertoare, structura de susținere a sistemului, tablou electric curent continuu/curent alternativ;
 • Cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice; 
 • TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după aprobarea finanțării de către AFM.

Documente necesare pentru înscrierea în programul AFM

 1. Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație; Adresa unde se solicita montarea sistemului de panouri fotovoltaice trebuie sa fie aceeasi cu adresa din actul de identitate.
 2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
 3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
 4. Extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;
 5. Copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior.

Întrebări frecvente:

Ca să devii prosumator, va trebui să semnezi cu furnizorul tău un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse și livrate, contract în cadrul căruia prosumatorul este vânzătorul, iar furnizorul este cumpărătorul.

Numărul panourilor fotovoltaice va fi stabilit în funcție de suprafața disponibilă și de consumul tău anual de energie.

Îți recomandăm ca montarea panourilor fotovoltaice să fie realizată de către un instalator autorizat ANRE, pe care îl poți găsi pe portalul ANRE.

Pentru ca o clădire să se preteze la instalarea de panouri fotovoltaice, este necesar să prezinte un acoperiș cu suprafețe între 15-16 m2 (pentru sisteme fotovoltaice de 3 kWp) și aproximativ 55 m2 (pentru sisteme fotovoltaice de 10 kWp) neumbrite și lipsite de obstacole, orientate preponderent spre Sud.

Costul de instalare pentru sistemele de panouri fotovoltaice variază în funcție de puterea instalată.

Îți oferim sprijin la întocmirea dosarului pentru înscrierea în programul AFM și pe toată perioada proiectului. Nu ezita să ne contactezi pe adresa de email panourifotovoltaice.ro@enel.com, pentru a obține răspunsurile de care ai nevoie, în orice etapă a proiectului tău.

Înscrierile în programul AFM vor fi anunțate pe site-ul dedicat, aici

Durata instalării poate varia în funcție de anumiți factori, însă te vom informa permanent despre graficul de implementare.

Producția unei centrale fotovoltaice poate acoperi cea mai mare parte din consumul de energie pentru locuința ta, pe timpul zilei.

Prosumatorii casnici beneficiază de o compensare cantitativă a energiei electrice produse de sistemul fotovoltaic. Astfel, energia produsă și injectată în rețea în lunile însorite poate fi consumată în perioadele mai ploioase.

Cea mai mare cantitate de energie este produsă în zilele însorite de vară, însă poți oricând consulta sistemul de monitorizare al instalației.

Găsești informații pe această pagină, dar și în cadrul Ordonanței de Urgență Nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în  Monitorul Oficial Nr. 1259 din 31 decembrie 2021, și în Comunicatul de presă ANRE din 24 februarie 2022.

Da. Și persoanele juridice pot deveni prosumatori.

Durata de viață a unei instalații de panouri fotovoltaice este de aproximativ 25 ani.

AFM demarează sesiunea de finanțare pentru înscrierea in Casa Verde Fotovoltaice începând cu data de 19 mai 2023 și până la data de 26 iunie 2023, pentru detalii legate de zilele de inscriere aferente fiecarei regiuni, click aici.

Da, daca imobilul nu este înscris în aceeași carte funciară.

Din pacate, nu. Conform Ghidului de Finanțare, imobilul trebuie intabulat în cartea funciară.

Dacă în sesiunile trecute de depunerea documentelor se ocupa instalatorul pe care tu l-ai ales, anul acesta solicitantul trebuie să depună documentele pe aplicația AFM, atunci când se deschide sesiunea pe regiunea lui.

Este necesar ca adresa locului de implementare a proiectului, să fie aceeași cu adresa de domiciliu din actul de identitate al solicitantului.

În această situație, doar solicitantul trebuie să depună certificatele de atestare fiscală.

Conform ultimului comunicat de presă din partea AFM, documentele nu vor mai putea fi modificate reîncărcate ulterior.
"Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior."
 

Da. Conform Ghidului de Finanțare, nu există limitări în acest sens.

Legislația ce trebuie parcursă

 

PDF (5.83MB)DESCARCĂ
PDF (0.66MB)DESCARCĂ
PDF (0.1MB)DESCARCĂ
PDF (0.55MB)DESCARCĂ
PDF (0.14MB)DESCARCĂ
PDF (0.11MB)DESCARCĂ
 (0.0MB)DESCARCĂ
PDF (0.86MB)DESCARCĂ
PDF (0.52MB)DESCARCĂ

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: