Diversitate şi incluziune: cheia succesului nostru

“Imbrătişăm diversitatea şi luptăm împotriva prejudecăţilor, mergând dincolo de convențiile vechi și tiparele rigide.”

Ne angajăm să asigurăm oportunități de angajare tuturor celor care au profilul profesional pe care îl căutăm, indiferent de apartenența la grupurile pe care le-am enumerat mai sus. Oportunitățile de dezvoltare sunt și ele obiectul echității. Poate fi vorba, de exemplu, de accesul femeilor la poziții de management. Sunt tot mai multe femei care lucrează în cadrul echipelor noastre tehnice în rețelele de distribuție, în gestionarea centralelor şi în coordonarea proiectelor privind comunitățile locale. Ele sunt ingineri, tehnicieni și manageri.

De asemenea, Enel este o companie multi-generaţională, unde diversitatea de vârstă este esenţială pentru învățare și schimbul de cunoștințe. Compania noastră reprezintă un amestec de succes între expertiza tehnologică solidă, dobândită prin ani de experiență și o abordare inovatoare și antreprenorială. Obținem cele mai bune rezultate prin valorificarea cunoștințelor și experienței forței noastre de muncă senioare, precum şi prin implicarea angajaților mai tineri în proiecte pline de provocări.

Enel s-a angajat să promoveze comportamentele incluzive, pentru a permite tuturor, indiferent de orice dizabilitate, să-și exprime pe deplin potențialul, să-şi urmeze aspirațiile și să-şi continue dezvoltarea profesională. De aceea, în ultimul timp am făcut multe eforturi în direcția adaptărilor necesare ca să devenim un angajator atrăgător pentru persoanele cu dizabilități.

Această abordare deschisă, bazată pe respect pentru diversitate, este una pe care o încurajăm în toate departamentele, din partea managerilor și a colegilor de la orice nivel.

În România, Enel a aderat la Carta Diversității încă din 2018. Împărtășim adesea progresele noastre în acest domeniu cu celelalte părți interesate de pe plan local, poți citi despre programele noastre la paginile 77-78 din publicația Diversity Management in Romanian Organisations din 2020. Am făcut pași importanți din 2018, când ne-am îndreptat atenția în mod specific spre creșterea diversității și incluziunii – citește mai mult despre cum am început călătoria D&I.
.

“Apreciem diversitatea deoarece știm că inovațiile mari la nivel mondial, ca și micile îmbunătățiri de zi cu zi, devin posibile mai ales în medii inclusive.”

Diversitatea înseamnă, de asemenea, posibilitatea de a te reinventa în fiecare zi, împărtăși experiențe, de a gândi diferit și de a fi deschis către schimbare. Căutăm persoane care văd diferențele ca oportunități de a învăța și de a se dezvolta.

Diversitate în Enel - Principii generale

Grupul Enel respinge toate formele de discriminare și se angajează să asigure și să promoveze diversitatea, incluziunea și egalitatea de șanse. Conducerea Enel promite să încurajeze și să mențină un climat de respect cu privire la demnitate, onoare personală și individualitate, asigurând cele mai înalte standarde de confidențialitate cu privire la orice informație care i-ar putea parveni, referitoare la sfera privată a angajatului. Prin urmare, în conformitate cu valorile și principiile incluse în Codul Etic Enel, Grupul Enel adoptă următoarele principii-cheie:

1.     Non-discriminare

Toți angajații sunt tratați în mod exclusiv pe baza abilităților lor și a competențelor profesionale, în toate deciziile care afectează relația de lucru. Toate formele de discriminare politică, religioasă, națională, etnică, rasială, lingvistică, de gen și de vârstă sunt, prin urmare, interzise, precum și orice formă de discriminare cu privire la convingeri personale, orientare sexuală, apartenență și activitate sindicală, ca și orice altă formă de discriminare socială. În conformitate cu aceleaşi principii, agresiunea sau hărțuirea nu vor fi tolerate.

2.     Egalitate de șanse și demnitate egală pentru toate formele de diversitate

Diversitatea este o valoare care trebuie cultivată și încurajată, iar egalitatea de șanse și tratamentul egal trebuie să fie garantate pentru toate tipurile de diversitate. Mai mult, factorii personali cu privire la echilibrul muncă-viață personală nu justifică un tratament mai puțin favorabil.

3.    Incluziunea

Grupul Enel se angajează să stabilească acțiuni, practici, procese şi servicii care nu limitează accesul oricăreia dintre părțile implicate, indiferent dacă aceștia sunt angajați, clienți sau contractori. Toate persoanele trebuie să aibă posibilitatea de a participa la procesele companiei. Nu trebuie să existe nicio formă de barieră explicită sau implicită cu privire la orice unitate, funcție, țară, gen, religie, cultură, credință, orientare, dizabilitate sau vârstă.

4.    Echilibrul muncă - viață personală

Grupul Enel promovează soluții de echilibrare a vieții profesionale cu cea personală,  sprijinind nevoile reale și de zi cu zi ale angajaților, pentru a încuraja respectul pentru toate tipurile de situații care pot fi întâlnite de-a lungul activităţii profesionale.

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: