Panouri fotovoltaice

Află principalele beneficii ale instalării panourilor fotovoltaice

Informații utile

BENEFICII:

  • Metodă de economisire: consum scăzut de energie și implicit facturi de energie mai mici
  • Mentenanță minimă
  • Amortizare rapidă a investiției, în special dacă este nerambursabilă
  • Durată de viață a sistemului de minim 25 de ani
  • Monitorizare și controlare la distanță a producției de energie prin telefon, laptop sau tabletă

În funcție de zona geografică, sistemul fotovoltaic poate genera o energie totală de aproximativ 3600 kWh/an, adică o producție medie de 300 kWh/lună.
Important de știut este că producția de energie variază și în funcție de anotimp: vara - maximum 480 kWh/lună, iar iarna - maximum 150 kWh/lună.

Te vom informa în momentul în care vom avea informații noi cu privire la noua sesiune.  

Completează formularul


VALOAREA FINANȚĂRII:

Administrația Fondului pentru Mediu finanțează 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Diferența este suportată de beneficiarul final, din surse  proprii.

PERIOADA DE RECUPERARE A INVESTIȚIEI:

  • Dacă optezi pentru finanțare nerambursabilă: 2-3 ani durata de recuperare
  • Dacă nu beneficiezi de finanțare: 14 ani durata de recuperare a investiției.

LOCURILE DE AMPLASARE A PANOURILOR FOTOVOLTAICE:

Panourile fotovoltaice pot fi amplasate pe orice tip de acoperiș.
Pentru a beneficia de randament maxim, unghiul de înclinare ideal ar trebui să fie de 30°, cu orientare către sud. Trebuie să te asiguri că panourile nu vor fi umbrite de obstacole (copaci, alte clădiri mai înalte, coșuri de fum etc). Randament apropiat pot avea și panourile montate pe acoperișuri orientate către Est sau Vest. Spațiul necesar montajului pe acoperiș al sistemului de 3 kW este de aproximativ 20mp.

Servicii Enel

Sistem fotovoltaic Enel

Îți oferim configura­ție completă a sistemului și te asigurăm că este eligibil pentru finanț­are.

Instrumentele incluse:
- Panouri fotovoltaice cu puterea instalată: 3kW
- Structură de montaj a panourilor fotovoltaice
- Invertor solar cu puterea de 3 kW
- Contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice
- Modulul de comunicație
- Materialele pentru conexiuni
- Tabloul electric curent continuu/curent alternativ

Servicii Enel

Principalele servicii oferite clienților Enel, pentru achiziționarea sistemului fotovoltaic:
- Consiliere pentru accesarea finanțării
- Suport în intocmirea proiectului tehnic și a documentațiilor pentru obținerea avizelor și autorizațiilor
- Consiliere pentru obținerea ATR-ului
- Consiliere în obținerea certificatelor, avizelor și autorizațiilor
- Transport și instalare a sistemului
- Consiliere pentru racordare și punerea în funcțiune a sistemului.

Etape și Documente

Etape

Mai jos găsești principalele etape ale proiectului de finanțare:

1. Înscrierea solicitanț­ilor și rezervarea sumelor aferente finan­țării. Poți afla detalii suplimentare aici.
2. Aprobarea solicitanț­ilor de către comisia de analiză a Administrației Fondului pentru Mediu
3. Contestarea rezultatelor
4. Obț­inerea Avizului Tehnic de Racordare, în termen de 90 de zile de la publicarea centralizatoarelor cu solicitanții aprobați
5. Încheierea contractului de finan­țare nerambursabilă
6. Implementarea proiectului
7. Recepț­ia sistemului

Documente

Principalele documente necesare aprobării finanțării:

1. Cerere de finanț­are, în original, tehnoredactată
2. Copie al actului de identitate al solicitantului și al actului de identitate al coproprietarului, valabile la data înscrierii
3. Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul
4. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat
5. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local.

❗ Important:

  • DACĂ solicitantul dorește să implementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de domiciliu, se va prezenta în plus și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul
  • DACĂ cererea de finanțare este semnată de altă persoană decât solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta în plus și împuternicirea notariala din care să rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei împuternicite.
| august, 29 2019

Panouri fotovoltaice

PDF (0.98MB)DOWNLOAD
PDF (0.86MB)DOWNLOAD
PDF (0.52MB)DESCARCĂ

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: