Prețuri și tarife reglementate / oferte pentru furnizarea energiei electrice

Casnic

În calitate de furnizor licențiat pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, furnizăm clienților casnici energie electrică astfel:

  • la preț de serviciu universal (SU);
  • în regim de ultimă instanță (UI), în cazul clienţilor preluaţi de către FUI pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, la prețul prevăzut la art.18 din Ordinul ANRE nr.91/2022 (cu derogarea precizată la art.18 alin.(4) pe perioada aplicării OUG 27/2022).
  • în regim concurențial (piață liberă), la o ofertă negociată cu furnizorul.

Furnizarea energiei electrice la preț de SU

Începând cu data de 1 ianuarie 2021 tarifele reglementate aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei nu se vor mai aplica. În cazul clienților casnici, care la data de 31 decembrie 2020 au încheiate contracte cadru de furnizare a energiei electrice cu furnizorii de ultimă instanță, a căror consum de energie electrică este facturat la tarif reglementat, aplicarea prețului pentru serviciul universal se va face automat fără a fi necesare demersuri suplimentare din partea clienților casnici. Pentru delatii amanunțite puteți consulta următoarea Informare.

Furnizorul de ultimă instanță (FUI) este „furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul universal de furnizare”.  

Prețurile pentru Serviciul Universal valabile începând cu 01.01.2024 pot fi consultate aici.

Furnizarea energiei electrice pentru clienții în regim de ultimă instanță

Mai multe detalii poți obține accesând pagina dedicată FUI.

Furnizarea energiei în regim concurențial (piața liberă)

Clienții care vor să beneficieze de dreptul de eligibilitate și să încheie un nou contract de furnizare a energiei electrice în piața liberă cu noi., pot alege o ofertă tip adresată pentru o perioadă de furnizare minimă de 12 luni. Ofertele noastre pot fi consultate accesând următorul link: https://www.enel.ro/enel-energie/ro/clienti-rezidentiali.html. Dacă vrei să afli mai multe detalii, ne poți contacta la 021 9977, apel cu tarif normal.

Ofertele de furnizare în piața liberă prezintă prețul pentru energia activă (și abonament). Valorile pentru tarifele reglementate de transport, de servicii de sistem și de distribuție, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi și accize vor fi evidențiate distinct în factură și vor fi incluse în suma totală de plată.

Tarife reglementate

Tarifele reglementate în furnizarea energiei electrice sunt:

  • serviciul de transport (introducere în rețea TG + extragerea din rețea TL)
  • servicii de sistem
  • serviciul de distribuție

Alte componente reglementate sunt:

  • certificatele verzi
  • contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență
  • accizele.

Valorile pentru tarifele de transport, servicii de sistem și de distribuție, în funcție de zona de consum (operator de distribuție zonal), pot fi consultante aici.

 

De asemenea, energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014 cu modificările și completările ulterioare. Prețul energiei electrice reactive din zona Dobrogea este de 0,1640 lei/kVARh, iar pentru zona Banat prețul energiei electrice reactive este de 0,1640 lei/kVARh.


În cazul contractelor din piața liberă, factura emisă conține evidențiate toate valorile pentru tarifele reglementate (defalcat, în funcție de cantitatea facturată). Pentru contractele cadru de furnizare a energiei electrice cu furnizorii de ultimă instanță, prețurile SU aplicate clienților casnici (de la data de 01.01.2021) conțin tarifele de transport, de servicii de sistem și de distribuție. În factură se evidențiază distinct numai valoarea certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, TVA-ul și accizele.

Facturarea certificatelor verzi

Certificatul verde este un titlul care atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie. Facturarea certificatelor verzi este prevăzută de Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care la art. 8 punctul 4 precizează că "în factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat față de tarifele/prețurile pentru energia electrică". Mai multe informații despre certificatele verzi pot fi citite aici.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență reprezintă o sumă datorată lunar de fiecare consumator de energie electrică, pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență, în scopul creșterii eficienței energetice și al îmbunătățirii securității alimentării cu energie, pe piața de energie din România. Mai multe informații pot fi citite aici.

Acciza pentru energie electrică

Potrivit prevederilor art. 355 Cod Fiscal, energia electrică nu este inclusă în lista produselor energetice și nu este un produs energetic în sensul celor definite de Codul Fiscal la secțiunea 6, produse energetice (art. 355). Energia electrică are un cod NC care nu este în lista celor menționate la articolul care reglementează produsele energetice. Astfel, energia electrică este un produs care nu este scutit de acciză.

Rezidenţiali | 07 octombrie 2020

Facturarea certificatelor verzi

PDF (1.42MB)DESCARCĂ
PDF (0.28MB)DESCARCĂ

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: