Etapele şi documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului de catre clientul noncasnic de gaze naturale se desfăşoară conform Ordinului ANRE nr. 47/2008 – Metodologia privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii noncasnici de gaze naturale.

1. Alegerea furnizorului nou de gaze naturale

Procesul de schimbare a furnizorului este iniţiat de către clientul final care a optat pentru un nou furnizor.

2. Rezilierea contractului de furnizare cu furnizorul actual și încheierea contractului de furnizare cu noul furnizor

Furnizorul nou ii transmite clintului noncasnic condiţiile de contractare şi iniţiază procesul de negociere a clauzelor contractului. În cazul in care clientul a acceptat oferta noului furnizor, clientul transmite documentele necesare incheierii contractului de furnizare cu furnizorul nou şi confirmarea notificării actualului furnizor.

Clientul noncasnic si furnizorul nou încheie contractul de furnizare cu luarea în considerare a termenului necesar denunţării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu actualul furnizor.

Rezilierea contractului de furnizare cu furnizorul actual se face cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale prevăzute in contractul actual de furnizare.

Dacă schimbarea furnizorului se face prin trecere de la furnizarea în regim reglementat la furnizarea în regim negociat, clientul noncasnic notifică furnizorului actual rezilierea contractului încheiat cu acesta cu un preaviz de 75 de zile. Denunţarea unilaterală a contractului din iniţiativa clientului noncasnic de gaze naturale devine efectivă sub condiţia achitării tuturor obligaţiilor de plată, mai puţin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Dacă schimbarea furnizorului se face în condiţii de furnizare negociată, clientul noncasnic notifică furnizorului actual intenţia de reziliere a contractului de furnizare negociată încheiat cu acesta, cu respectarea termenului şi condiţiilor de denunţare unilaterală prevăzute în contractul respectiv.

3. Notificarea distribuitorului/transportatorului şi transferul capacităţii rezervate

Furnizor nou notifică distribuitorului/transportatorului asupra faptului că va deveni furnizorul clientului începând cu data convenită de cele două părţi. Notificarea va fi transmisă cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data la care noul furnizor începe să livreze gaze naturale clientului.

Furnizorul actual şi furnizorul nou notifică distribuitorului/transportatorului capcitatea preluată/predată aferentă consumatorului noncasnic care schimbă furnizorul.

4. Determinarea indexului contorului consumatorului de gaze naturale

Distribuitorul/transportatorul convine şi consemnează împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului din ziua în care furnizorul nou începe să vândă gaze naturale clientului.

Decont final de lichidare, după schimbarea furnizorului de gaze naturale are loc în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului.   

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit şi se desfăşoară în termen de 21 de zile de la data solicitării de către client.

PDF (0.05MB)descarcă
PDF (0.14MB)Descarcă

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: