Care este relația Client Final - Furnizor - Operator de Rețea?

Activăm pe piața energiei electrice alături de alți deținători de licență de furnizare și suntem furnizor de ultimă instanță pentru consumatorii care doresc să rămână în piața reglementată de energie electrică.

Pe raza județelor Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Tulcea, Ialomița activitatea de furnizare este desfășurată de PPC Energie SA, în calitate de furnizor de ultimă instanță (FUI), iar activitatea de distribuție este în competența Retele Electrice Banat și Retele Electrice Dobrogea, unic operator de rețea în zona de rețea a județelor menționate.

Ca urmare a separării activității de furnizare a energiei electrice de activitatea de distribuție a energiei electrice, furnizorul prestează pentru clienții săi un serviciu de facturare a energiei electrice consumate și de încasare a contravalorii energiei electrice facturate. Prin contractul de furnizare a energiei electrice furnizorul se obligă să asigure calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice. Pentru realizarea acestui scop, furnizorul încheie, la rândul său, un contract cu operatorul de rețea.

Operatorul de rețea este cel care asigură distribuția energiei electrice achiziționate de furnizor, prin rețeaua electrică de distribuție și prin instalația de alimentare, la locul de consum al clientului. Instalația electrică de alimentare a locului de consum, ca și rețeaua electrică de distribuție, la care aceasta este racordată, sunt în proprietatea, în administrarea și în exploatarea operatorului de rețea.

Tot operatorul de rețea are în gestiune energia electrică consumată în zona sa de distribuție, în acest sens fiind răspunzător de calitatea măsurării energiei electrice, de calitatea citirii contoarelor de energie electrică și de corectitudinea cantităților de energie electrică introduse în sistemul de facturare, pe baza cărora furnizorul emite facturile de energie electrică.

Din motivele mai sus arătate, sesizările, reclamațiile care sunt adresate furnizorului de energie electrică, cu privire la continuitatea în alimentare, la calitatea tehnică a energiei electrice și la calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice (care sunt prevăzute în Standardul de distribuție, ca fiind în responsabilitatea operatorului de rețea), nu pot fi rezolvate direct de furnizor, acesta fiind, în astfel de situații, un intermediar între consumator și operatorul de rețea, în conformitate cu Standardul de furnizare.

PDF (0.11MB)Consultă
PDF (0.18MB)Consultă
PDF (0.17MB)Consultă

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: