Cum închei un contract de furnizare energie electrică?

Business

Încheierea unui contract de furnizare se face în situaţiile schimbării parţiale sau totale a identităţii clientului, preluării prin cumpărare, moştenire, donaţie a unei locuințe sau a unui spațiu deja racordat la energie electrică, fără a fi necesare modificări ale instalației electrice sau pentru un loc de consum nou după obținerea avizului tehnic de racordare.

Pentru încheierea contractului de furnizare sunt necesare:

  1. Cerere tip pentru întocmire contract de furnizare a energiei electrice, completată de către viitorul client sau împuternicitul legal al acestuia; 
  2. Oferta de furnizare a energiei electrice, ce reprezintă opțiunea viitorului client pentru prețul de facturare a energiei electrice. Clienții care au un consum sub 100 MWh/anual, pot opta pentru una dintre ofertele de aici  sau pot alege ofertele cu prețuri dinamice, care pot fi consultate aici. Clienții care depășesc 100 MWh/anual ne pot contacta la numărul 021 9977, apel cu tarif normal, pentru mai multe detalii şi informaţii.
  3. Declarației pe propria răspundere a solicitantului: privind deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale și privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, obligațiile sale pe piața de energie electrică aferente furnizării, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declarației, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit.
  4. Certificatul de înregistrare fiscală.

Informații utile pentru completarea cererii de întocmire contract:

În formularul Cerere întocmire contract este necesară înscrierea indexului citit al contorului și recomandăm astfel transmiterea unei poze a contorului din care să reiasă seria aparatului de măsură. La secțiunea "Tipul instalației electrice", în cazul în care ați cumpărat imobilul sau închiriat, vă rugăm să selectați "preluată de la … ", menționând numele actualului titular al contractului de furnizare. În cazul în care locul de consum nu a fost racordat anterior la rețeaua electrică, veți bifa "nouă".

Informații utile acte de spațiu necesare:

Potrivit prevederilor legale, Declarația privitoare la dreptul locativ trebuie să cuprindă informații despre:

  • deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității solicitantului (proprietar/coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, etc.);
  • faptul că nu exista litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului.

Pentru procesarea rapidă a documentelor tale pentru încheirea Contractului de Furnizare:

  1. Pregătește toate documentele și transmite-le o singură dată.
  2. Asigura-te că ne transmiți inclusiv codul Eneltel al locului de consum (pagina 2 a facturii –piața reglementată sau pagina 3 a facturii –piața concurențială).

Alege opțiunea de transmitere potrivită pentru tine: 

PDF (3.7MB)Consultă

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: