Solicitările pot fi transmise online prin Formularul de contact (Energie Electrică/Contracte de furnizare energie electrică/Informaţii sau alte solicitări despre contract) sau la numărul de fax 0372871083, împreună cu copia actului de identitate.

  • Sistarea temporară a energiei electrice poate fi făcută pentru o perioadă de minimum o lună şi de maxim 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, în baza unei solicitări scrise, trimisă cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data solicitată. 
  • Pentru rezilierea contractului de furnizare (persoană fizică) trebuie să ne transmiţi o solicitare scrisă cu cel puţin 21 de zile înainte de data soliciată. Aceleaşi condiţii se aplică şi pentru persoanele juridice, iar cererea poate fi descărcată de aici. 

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: