Ce sunt cardurile de energie?

Cardurile de energie reprezintă o măsură de sprijin dedicată persoanelor vulnerabile pentru plata facturilor de energie în 2023.

Sprijinul constă în acordarea sumei de 1400 lei, inclusă pe cardul de energie, sumă acordată în două tranșe de 700 lei pe parcursul anului 2023 (prima tranșă - luna februarie 2023, tranșa a doua - luna septembrie 2023).

Găsești informații și despre alte măsuri de sprijin destinate categoriei consumatorilor vulnerabili aici.

Întrebări frecvente:

Poți să folosești cardul de energie doar pentru plata datoriilor curente și/sau restante la energie, indiferent de natura acestora: energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Aceste carduri de energie sunt acordate doar în baza listelor de beneficiari comunicate de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, având valabilitate pe teritoriul României și pe durata regăsită în răspunsul la întrebarea de mai jos, dedicată acestui subiect.

Ca regulă, suma depusă pe cardul de energie nu poate fi extrasă sub formă de numerar, excepție făcând sumele plătite pentru procurarea lemnelor de foc pentru sezonul rece 2022-2023, conform art. 7 alin. (51) din OUG nr. 166/2022.

De această măsură beneficiază următoarele categorii de persoane vulnerabile:

- Pensionarii cu vârstă de peste 60 de ani (inclusiv), cu un venit sub 2000 lei/lună (inclusiv)

- Pensionarii de invaliditate, persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu

- Familiile cu alocație de susținere, în conformitate cu Legea nr. 277/2010

- Familiile/persoanele care beneficiază de ajutor social in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Cardul de energie este livrat de către Poșta Română, direct la domiciliul beneficiarului, pe bază de confirmare de primire.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de sprijin o singură dată, iar dacă la un loc de consum domiciliază mai mulți beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată per loc de consum. Pe card vor fi scrise numele tuturor beneficiarilor care au aceeași adresă de domiciliu.

Pentru orice informații în legătură cu sprijinul pentru compensarea prețului la energie se poate apela serviciul de Call Center care funcționează în cadrul C.N. POȘTA ROMÂNĂ, la numărul de telefon 031/9966. În cadrul Call Center-ului se pot obține informații referitoare la:

a) Calitatea de beneficiar de sprijin;

b) Emiterea, distribuirea și valabilitatea cardului de energie;

c) Numărul și situația veniturilor pentru colocatarii cu care locuiește beneficiarul de sprijin;

d) Situația colocatarilor care se află la aceeași adresă de domiciliu cu beneficiarul ajutorului de sprijin;

e) Ce trebuie să facă beneficiarul în situația în care cardul este pierdut/deteriorat;

f) Modalitatea de plată a facturilor la energie și a decontării lemnelor pentru foc.

Plata facturilor cu sumele de pe cardul de energie se poate face prin mandat poștal:

- Online accesând aplicația de pe site-ul Poștei Române aici

- Direct la factorul poștal care se deplasează la domiciliul beneficiarului

- La orice Oficiu Poștal

Pentru plata online beneficiarii pot accesa site-ul Poștei Romane prin introducerea seriei cardului de energie, iar apoi, încarcă cele 3 documente necesare plății:

  1. cartea de identitate
  2. cardul de energie
  3. factura de energie (sau înștiințare de plată din partea furnizorului sau certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/locatari, în cazul sistemelor centralizate de termoficare).

În cazul plații online: beneficiarul trebuie să dețină și o adresă de e-mail, pe care va primi confirmarea plății efectuate, în maxim 5 zile.

În cazul plații direct la factorul poștal: Beneficiarul va contacta serviciul de Call Center  din cadrul  Poștei Române (031.9966) și va solicita prezența factorului poștal la locul de consum în vederea plății facturilor. Beneficiarului i se vor comunica data și intervalul orar când va veni factorul poștal, precum și documentele pe care trebuie să le prezinte acestuia în vederea efectuării plății.

 

Soldul se poate interoga în două modalități:

  1. Prin dovada serviciilor de mandat poștal care are înscris soldul după fiecare plată efectuată de beneficiarul sprijinului, inclusiv în cazul în care plata s-a realizat prin intermediul factorului poștal, deplasat la domiciliul beneficiarului;
  2. Prin accesarea site-ului C.N. POȘTA ROMÂNĂ pentru afișarea electronică a acestui sold.

Da. Cardul de energie are valabilitatea asigurată până la 31.12.2023, dar plățile se pot efectua la oficiile poștale până în data de 27.12.2023.

În baza cardului se pot efectua plăți în următoarele perioade:

  1. Pentru tranșa I – valoare de 700 lei, în perioada 20.02.2023 – 30.06.2023
  2. Pentru tranșa II – valoare de 700 lei, în perioada septembrie 2023 – 27.12.2023

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: