Avizul Tehnic de Racordare* constituie avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea la cererea unui consumator, asupra posibilităților și condițiilor de racordare la rețeaua electrică.

Utilizatorii rețelelor electrice au obligația solicitării avizului tehnic de racordare sau a actualizării acestuia, după caz, înainte de a începe executarea instalației de utilizare care urmează să fie racordată la rețeaua electrică, respectiv modificarea celei existente.

Pentru obținerea avizului tehnic de racordare, trebuie depuse următoarele acte:

 • Cerere pentru obținerea avizului tehnic de racordare cu o putere contractată mai mică de 100 kW :
  zona Banat  (județele Arad, Caraș - Severin, Hunedoara și Timiș)
  zona Dobrogea (județele Călărași, Constanța, Ialomița și Tulcea)
  - zona Muntenia (București și județele Ilfov și Giurgiu)
 • Cerere pentru obținerea avizului tehnic de racordare cu o putere contractată mai mare de 100 kW:
  - zona Banat  (județele Arad, Caraș - Severin, Hunedoara și Timiș)
  zona Dobrogea (județele Călărași, Constanța, Ialomița și Tulcea)
  zona Muntenia (București și județele Ilfov și Giurgiu)
 • Mandatul gratuit;
 • Avizul de amplasament/acord unic (copie);
 • Studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică (dacă a fost elaborat);
 • Datele tehnice şi energetice caracteristice locului de producere sau de consum al utilizatorului;
 • Certificatul de urbanism în termen de valabilitate (copie);
 • Planul de situație la scară (1:500, 1:1000), cu amplasarea în zonă a locului de producere/consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexă la acesta, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică (copie);
 • Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism (copie);
 • Autorizaţia de construire a obiectivului, în termen de valabilitate, în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier;
 • Actul de identitate pentru persoane fizice sau copia certificatului de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
 • Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea (copie); (în cazul spaţiilor închiriate, este necesar şi acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice).

 

👉 Bine de stiut!

După depunerea documentației complete și achitarea contravalorii tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR), operatorul de rețea va emite avizul în maxim 30 zile calendaristice.

 

Documentaţia pentru emiterea avizului tehnic de racordare se depune de către solicitant:

 • în centrele de relaţii cu clienţii ale operatorului de reţea
 • în magazine (vezi harta magazinelor aici)
 • online prin Formularul de contact.

Suntem aici pentru tine dacă apar întrebări pe parcurs. Contactează-ne online prin Formularul de contact - Energie electrică/ Racordare la rețeaua de energie electrică și servicii tehnice / Racordare și avize tehnice.

*Racordarea la o rețea electrică este reglementată de Ordinul ANRE nr. 59/2013 (cu modificările și completările din Ordinele ANRE nr. 63/2014, 111/2018 și 15/2019) pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

PDF (0.66MB)Consultă
PDF (0.84MB)CONSULTĂ

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: