Avizul de Amplasament* este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului.

Pentru obținerea avizului de amplasament, trebuie depuse următoarele:

 • Cerere pentru obținere Aviz de Amplasament:
  -  zona Banat  (județele Arad, Caraș - Severin, Hunedoara și Timiș)
  -  zona Dobrogea (județele Călărași, Constanța, Ialomița și Tulcea)
  -  zona Muntenia (București și județele Ilfov și Giurgiu)
 • Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului/incintei/clădirii, în copie. În cazul spațiilor închiriate este necesar și acordul notarial al proprietarului; 
 • Actul de identitate pentru persoanele fizice sau actele societății (certificat de înregistrare la registrul Comerțului, cod fiscal sau alte autorizații legate de funcționare emise de autoritățile competente) pentru persoanele juridice (copie);
 • Împuternicire în original pentru persoanele juridice, notarială pentru persoanele fizice;
 • Certificatul de urbanism (copie);
 • Plan de încadrare în teritoriu (copie), la scară, în două exemplare, vizat de către emitentul certificatului (anexă la certificatul de urbanism);
 • Plan de situaţie, plan privind construcţiile subterane, la scară, în două exemplare, cu amplasarea obiectivelor investiţiei;
 • Studiu de coexistență pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită avizul de amplasament (dacă este cazul).

 
👉 Bine de stiut!  
După depunerea documentației complete și achitarea contravalorii tarifului pentru emiterea avizului de amplasament (A.A.), operatorul de rețea va transmite solicitantului avizul de amplasament favorabil / favorabil condiționat, în maxim 15 zile calendaristice.

Documentaţia pentru emiterea avizului de amplasament se depune de către solicitant doar la centrele de relaţii cu clienţii ale operatorului de reţea sau la magazinele noastre din zonele de distribuție Dobrogea (județele Călărași, Constanța, Ialomița și Tulcea), Banat (județele Arad, Caraș - Severin, Hunedoara și Timiș) și Muntenia (București și județele Ilfov și Giurgiu).

Suntem aici pentru tine dacă apar întrebări pe parcurs. Contactează-ne online prin Formularul de contact - Energie electrică/ Racordare la rețeaua de energie electrică și servicii tehnice / Racordare și avize tehnice.

*Emiterea Avizelor de Amplasament de către operatorii de rețea este reglementată de Ordinul nr. 25/22.06.2016, cu modificările și completările din Ord. ANRE nr. 183/2019 și 201/2019, privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea.

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: