Consumator vulnerabil

Află care sunt criteriile și beneficiile consumatorilor vulnerabili

Principalele categorii de clienți vulnerabili

Poți fi considerat a fi client vulnerabil dacă te încadrezi doar în aceste patru categorii*:  

  1. Motive de venit: familia/persoană singură al cărui venit mediu lunar se încadrează în limitele legii:  1.386 lei/persoană în familie  și 2.053 lei – persoană singură)
  2. Motive de vârstă: persoanele singure care au împlinit vârstă standard de pensionare
  3. Motive de sănătate:persoanele care depind de aparate electrice pentru a rămâne în viață/ restricționare mobilitate/deplasare; persoane cu nevoi de comunicare și informare specific în condițiile legii 448/2006 republicată
  4. Motive de izolare: familii/persoane singure a căror locuințe se află în zone izolate/ așezări informale conform Legii 350/2001.

* conform Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil și Legii 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturalePrincipalele măsuri de protecție socială

  • AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE PENTRU PERIOADA RECE

Ajutorul pentru încălzire se poate acorda, pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale, în funcție de sistemul de încălzire utilizat.

  • SUPLIMENT DE ENERGIE

Suplimentul pentru energie este o sumă fixă, acordată  tot timpul anului, în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate.

  • REDUCEREA PREȚULUI FINAL DE ENERGIE

Este specifică familiilor cu domiciliul în localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării” sau în unele localităţi din Munţii Apuseni, care beneficiază de o reducere a preţului final de 50% la energia electrică și gaze naturale. Reducerea de 50% se va aplică la componentă de preţ final a energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică.

  • CARDUL DE ENERGIE

Achitarea facturilor la energie vine ca măsură de sprijin acordată anumitor categorii de persoane și familii vulnerabile prevăzute de OUG 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile. Cu ajutorul cardului de energie se vor putea achita facturile pentru electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Întrebări frecvente

Scopul “Legii consumatorului vulnerabil” (Legea 226/2021) este acela de a stabili criteriile de încadrare a familiilor și persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie, a măsurilor de protecție socială și accesul la resursele energetice, pentru satisfacerea nevoilor esențiale ale gospodăriei.

Măsurile de protecție socială pot fi atât financiare, cât și non financiare, ele fiind finanțate din bugetul de stat, bugetele locale sau din fonduri europene. Legea se aplică pentru activitățile de distribuție și furnizare a energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale și combustibililor solizi și/sau petrolieri, către consumatorii vulnerabili de energie.

Conform Legii 226/2021, măsurile de protecție socială de tip financiar disponibile  sunt : ajutorul pentru încălzire pentru perioada rece și suplimentul de energie.

Ajutorul pentru încălzire se poate acorda, pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale, în funcție de sistemul de încălzire utilizat. Acesta se calculează în funcție de venit și are o valoare de referință ce nu poate fi mai mică de 250 lei/lună, pentru gaze naturale și de 500 lei/lună, pentru energie electrică.

Suplimentul pentru energie este o sumă fixă, acordată  tot timpul anului, în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

- 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

- 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale.

Acesta se acordă separat sau cumulat cu ajutorul pentru încălzirea locuinței în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate.  În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Conform legii, primarul localității în care ai domiciliul stabilește dreptul la ajutor pentru încălzire, solicitând informații altor instituții/autorități sau, după caz, pe baza anchetei sociale efectuate de către serviciul public de asistență socială.

- Depunerea documentelor necesare pentru obținerea ajutorului pentru încălzire se face la Administrația Publică Locală (Primăria); tot de acolo vei afla lista completă a documentelor solicitate;

- Pe lângă  Formularul de cerere, este bine să ai pregătite și următoarele acte: declarația pe proprie răspundere sau acte doveditoare ale veniturilor, actele de identitate ale membrilor familiei, acte doveditoare ale locuinței, precum și o copie a facturii de gaze naturale sau energie electrică.

Așteaptă concluzia finală a anchetei sociale a Administrației Publice Locale (Primărie) apoi urmărește detaliile pe factura ta.

Dacă te înscrii în categoria consumatorului vulnerabil, conform criteriilor de eligibilitate pentru acordare, vei regăsi, in factura ta, sumele aferente, evidențiate separat și cu minus.

Anchetele sociale se efectuează în maxim 15 zile, de la data depunerii documentelor doveditoare.

Răspunsul final îl primești tot din partea Administrației Publice Locale sau Agenția ta Teritorială (Primărie).

Ajutorul de încălzire se oferă pe toată perioada sezonului rece – 5 luni (1 Noiembrie - 31 Martie).
Ca excepție, perioada sezonului rece poate fi prelungită sau redusă într-unul sau mai multe județe la solicitarea consiliilor județene, cu avizul Administrației Naționale de Meteorologie.

- Pe prima pagină, este evidențiat câmpul ”Total scheme de sprijin” și valoarea totală cu minus care se va scădea din totalul facturii tale. Această valoare reflectă măsura compensării și pe cea aferentă ajutoarelor pentru consumatorii vulnerabili.

- Pe pagina 2, se află câmpul ” Ajutor încălzire”, unde sunt publicate și detalii.

Dacă unele din câmpurile menționate mai sus nu figurează și pe factura ta înseamnă că nu îndeplinești condițiile, conform legii, pentru aplicarea acestor măsuri. 

Asigura-te că înregistrezi lunar indexul și că achiți factura în maxim 15 zile de la data emiterii acesteia.

Suplimentul de energie se acordă pe întreg parcursul anului, iar valoarea acestuia nu poate să depășească consumul facturat, în cazul suplimentului pentru energie electrică și gaze naturale.

E important să știi că, pentru a beneficia de compensații:

- trebuie să fii titularul contractului de furnizare energie electrică/gaze naturale;

- să lucrezi /să ai domiciliul în localități din Munții Apuseni și/sau în Rezervația Biosefera „Delta Dunării” (localitățile specificate in lege).

Criteriile de încadrare și documentele doveditoare sunt verificate de Administrația Locală Publică sau Agenția ta Teritorială (Primărie), către care îți recomandăm să te adresezi.  Aceasta din urmă notifică furnizorul de energie electrică și gaze naturale, iar acesta, la rândul lui, aplică reducerea pe factură.

PDF (0.13MB)DOWNLOAD
Rezidenţiali | noiembrie, 09 2021

Repartizarea județelor pe zone de temperatură

PDF (0.1MB)DOWNLOAD
Rezidenţiali | noiembrie, 09 2021

Consumul mediu lunar energie termică

PDF (0.1MB)DOWNLOAD
Rezidenţiali | noiembrie, 09 2021

Dicționar legislativ

PDF (0.14MB)DOWNLOAD
Rezidenţiali | noiembrie, 09 2021

Regulament furnizare a energiei electrice la clienții finali

PDF (3.7MB)DOWNLOAD
Rezidenţiali | noiembrie, 09 2021

Localități Delta Dunării

PDF (0.1MB)DOWNLOAD
Rezidenţiali | noiembrie, 09 2021

Localități din Munții Apuseni

PDF (0.14MB)DOWNLOAD
Rezidenţiali | noiembrie, 09 2021

Ordonanța 27/1996 privind acordarea de facilități

PDF (0.12MB)DOWNLOAD

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: