Politica anti-mită în conformitate cu Standardul Internațional ISO 37001:2016

Înțelegem faptul că fenomenul corupției reprezintă un obstacol în calea dezvoltării economice, politice și sociale și o distorsiune majoră a regulilor, a corectitudinii și a transparenței piețelor.

Prin urmare, în timpul desfășurării activităților noastre, ne angajăm să respectăm în totalitate principiile Codului Etic și ale Planului de toleranță zero față de corupție, care reprezintă, alături de Programul Global de Conformitate al Enel, pilonii de bază ai propriului sistem de gestiune anti-mită.

Ne angajăm, de asemenea, să urmărim următoarele obiective generale pentru prevenție și luptă împotriva corupției:

·         interdicția absolută de a adopta comportamente care să poată fi interpretate drept corupție sau tentativă de corupție;

·         respectarea strictă a legislației în vigoare în materie de prevenire și combatere a corupției;

·         implementarea unui Sistem de management Anti-mită, conform cu standardul ISO 37001:2016, cu rol de apărare împotriva corupției și pentru îmbunătățirea continuă a propriilor activități;

·         încurajarea sesizării unor posibile acțiuni de corectare, punând la dispoziția angajaților și a părților interesate instrumentele pentru semnalarea comportamentelor neconforme cu politicile interne ale companiei, protejând persoanele care fac sesizările împotriva unor eventuale represalii;

·         urmărirea oricărui comportament neconform cu politica anti-mită, cu aplicarea sistemului de sancționare al societății;

·         prezența unui Comitet de Conformitate Anti-Mită, alcătuit din reprezentanți ai unităților centrale: Audit, Juridic și Afaceri Corporative, și Sănătate, Siguranță, Mediu și Calitate, căruia i se acordă autoritate și independență deplină;

·         sensibilizarea și pregătirea angajaților proprii în legătură cu tematicile prevenirii fenomenului de corupție.

Canale de comunicare

Punem la dispoziția tuturor persoanelor interesate următoarele canale de comunicare a evenimentelor privind încălcări sau suspiciuni de încalcare a principiilor etice și de integritate menționate mai sus.

Punct Etic: EthicsPoint

E-mail:    CodEticRomania@enel.com

Poștă:     Departament Audit

               Bulevardul Mircea Vodă 30

               București, Sector 3

               Cod Poștal 030667

Gestionarea comunicărilor primite este reglementată prin proceduri interne care includ garantarea confidențialității identității persoanei care transmite sesizarea, precum și, după caz, respectarea anonimatului, cu excepția eventualelor obligații legale.

În același timp, comunicările false, făcute cu rea-credință, pot duce la sancțiuni, răspundere penală sau civilă, după caz.

De asemenea, menționam că orice comunicare a evenimentelor privind încălcări sau suspiciuni de încalcare a principiilor etice și de integritate este soluționată în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste comunicări pot presupune transmiterea de către orice persoană interesată fie a unor date cu caracter personal aparținând persoanei interesate, fie a unor date cu caracter personal aparținând terților (e.g. cunoscuți, vecini, rude, angajați Enel, colaboratori Enel etc.). Informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi furnizate persoanei interesate în momentul comunicării evenimentelor privind încălcări sau suspiciuni de încalcare a principiilor etice și de integritate.

Mai multe informații despre principiile etice și de integritate implementate de către grupul Enel găsiți în documentele de mai jos.

PDF (0.27MB)Descarcă
PDF (0.32MB)Descarcă
PDF (0.34MB)descarcă

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: