Diversitate şi incluziune: cheia succesului nostru

Diversitate și incluziune: cheia succesului nostru

Îmbrăţişăm diversitatea și recunoaștem că succesul nostru într-o lume aflată în continuă schimbare depinde de oamenii cu care lucrăm. Diversitatea lor de vârstă, gen, dizabilitate, etnie, orientare sexuală, confesiune completează diversitatea lor de formare și experiență profesională, ceea ce creează condițiile pentru un mediu efervescent, multivalent, generator de idei noi. 

“Îmbrătişăm diversitatea şi luptăm împotriva prejudecăţilor, mergând dincolo de convențiile vechi și tiparele rigide.”

Ne angajăm să asigurăm oportunități de angajare tuturor celor care au profilul profesional pe care îl căutăm, indiferent de apartenența la grupurile pe care le-am enumerat mai sus. Oportunitățile de dezvoltare sunt și ele obiectul echității. Poate fi vorba, de exemplu, de accesul femeilor la poziții de management. Sunt tot mai multe femei care lucrează în cadrul echipelor noastre tehnice în rețelele de distribuție, în gestionarea centralelor şi în coordonarea proiectelor privind comunitățile locale. Ele sunt ingineri, tehnicieni și manageri.

De asemenea, suntem o companie multi-generaţională, unde diversitatea de vârstă este esenţială pentru învățare și schimbul de cunoștințe. Compania noastră reprezintă un amestec de succes între expertiza tehnologică solidă, dobândită prin ani de experiență și o abordare inovatoare și antreprenorială. Obținem cele mai bune rezultate prin valorificarea cunoștințelor și experienței forței noastre de muncă senioare, precum şi prin implicarea angajaților mai tineri în proiecte pline de provocări.

Ne-am angajat să promovăm comportamentele incluzive, pentru a permite tuturor, indiferent de orice dizabilitate, să-și exprime pe deplin potențialul, să-şi urmeze aspirațiile și să-şi continue dezvoltarea profesională. De aceea, în ultimul timp am făcut multe eforturi în direcția adaptărilor necesare ca să devenim un angajator atrăgător pentru persoanele cu dizabilități.

Această abordare deschisă, bazată pe respect pentru diversitate, este una pe care o încurajăm în toate departamentele, din partea managerilor și a colegilor de la orice nivel.

“Apreciem diversitatea deoarece știm că inovațiile mari la nivel mondial, ca și micile îmbunătățiri de zi cu zi, devin posibile mai ales în medii inclusive.”

Diversitatea înseamnă, de asemenea, posibilitatea de a te reinventa în fiecare zi, împărtăși experiențe, de a gândi diferit și de a fi deschis către schimbare. Căutăm persoane care văd diferențele ca oportunități de a învăța și de a se dezvolta.

Diversitate în companie - Principii generale

Respingem toate formele de discriminare și ne angajăm să asigurăm și să promovăm diversitatea, incluziunea și egalitatea de șanse. Promitem să încurajăm și să menținem un climat de respect cu privire la demnitate, onoare personală și individualitate, asigurând cele mai înalte standarde de confidențialitate cu privire la sfera privată a angajatului. Prin urmare, în conformitate cu valorile și principiile incluse în Codul Etic al companiei, am adoptat următoarele principii-cheie:

1.     Non-discriminare

Toți angajații sunt tratați în mod exclusiv pe baza abilităților lor și a competențelor profesionale, în toate deciziile care afectează relația de lucru. Toate formele de discriminare politică, religioasă, națională, etnică, rasială, lingvistică, de gen și de vârstă sunt, prin urmare, interzise, precum și orice formă de discriminare cu privire la convingeri personale, orientare sexuală, apartenență și activitate sindicală, ca și orice altă formă de discriminare socială. În conformitate cu aceleaşi principii, agresiunea sau hărțuirea nu vor fi tolerate.

2.     Egalitate de șanse și demnitate egală pentru toate formele de diversitate

Diversitatea este o valoare care trebuie cultivată și încurajată, iar egalitatea de șanse și tratamentul egal trebuie să fie garantate pentru toate tipurile de diversitate. Mai mult, factorii personali cu privire la echilibrul muncă-viață personală nu justifică un tratament mai puțin favorabil.

3.    Incluziune

Ne-am angajat să stabilim acțiuni, practici, procese şi servicii care nu limitează accesul oricăreia dintre părțile implicate, indiferent dacă aceștia sunt angajați, clienți sau contractori. Toate persoanele trebuie să aibă posibilitatea de a participa la procesele companiei. Nu trebuie să existe nicio formă de barieră explicită sau implicită cu privire la orice unitate, funcție, țară, gen, religie, cultură, credință, orientare, dizabilitate sau vârstă.

4.    Echilibrul muncă - viață personală

Promovăm soluții de echilibrare a vieții profesionale cu cea personală, sprijinind nevoile reale și de zi cu zi ale angajaților, pentru a încuraja respectul pentru toate tipurile de situații care pot fi întâlnite de-a lungul activităţii profesionale.

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: