Avizul de Amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului.

Emiterea Avizelor de Amplasament de către operatorii de rețea este reglementată de Ordinul nr. 25/22.06.2016, cu modificările și completările din Ord. ANRE nr. 183/2019 și 201/2019, privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea.

Pentru obținerea avizului de amplasament, solicitantul trebuie să depună:

  1. Cerere pentru obținere Aviz de Amplasament;
  2. Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului/incintei/clădirii, în copie. În cazul spațiilor închiriate este necesar și acordul notarial al proprietarului; 
  3. Actul de identitate pentru persoanele fizice sau actele societății (certificat de înregistrare la registrul Comerțului, cod fiscal sau alte autorizații legate de funcționare emise de autoritățile competente) pentru persoanele juridice, în copie;
  4. Împuternicire în original pentru persoanele juridice, notarială pentru persoanele fizice;
  5. Certificatul de urbanism, în copie;
  6. Plan de încadrare în teritoriu, în copie, la scară, în două exemplare, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism;
  7. Plan de situaţie, respectiv plan privind construcţiile subterane, la scară, în două exemplare, cu amplasarea obiectivelor investiţiei;
  8. Studiu de coexistență pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită avizul de amplasament (dacă este cazul).

După depunerea documentației complete și achitarea contravalorii tarifului pentru emiterea avizului de amplasament (AA), operatorul de rețea va transmite solicitantului avizul de amplasament favorabil / favorabil condiționat, în maxim 15 zile calendaristice.

Documentaţia pentru emiterea avizului de amplasament se depune de către solicitant doar la centrele de relaţii cu clienţii ale operatorului de reţea sau la Punctele Enel.

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: