Cum să instalezi panouri fotovoltaice acasă?

MAI ÎNTÂI, SĂ VĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ!

Panourile solare sunt instalate din ce în ce mai mult de către proprietarii de locuințe care doresc sa își reducă consumul de energie cu o variantă ecologică. De acum, dacă ai ales Enel ca furnizorul tău de energie electrică, îți putem oferi un sistem fotovoltaic cu puterea instalata de 3 kW.

În plus, întreprindem demersurile necesare pentru accesarea finanțării prin „Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională”. Vrem să ai toate informațiile la dispoziție, pe înțelesul tău.

DE CE ȚI S-AR POTRIVI UN SISTEM FOTOVOLTAIC?

 1. E o metodă foarte bună de economisire! Reducând consumul de energie electrică, scade implicit și valoarea facturii tale.
 2. Mentenanța este minimă, iar amortizarea investiției este rapidă, în special dacă accesezi finanțarea nerambursabilă.
 3. Plănuiești să te muți, la un moment dat? Sistemul fotovoltaic crește valoarea casei tale.
 4. Durata de viață a sistemului este de minim 25 de ani.
 5. Poți monitoriza și controla de la distanță producția de energie prin telefon, laptop sau tabletă.

CE ÎȚI OFERĂ ENEL ÎN CALITATE DE INSTALATOR VALIDAT ÎN PROGRAMUL DE FINANȚARE?

Sistemul fotovoltaic în configura­ție completă și eligibil pentru finanț­are, compus din:

 • Panouri fotovoltaice cu puterea instalată de 3 kW
 • Structură de montaj a panourilor fotovoltaice
 • Invertor solar cu puterea de 3 kW
 • Contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice
 • Modulul de comunicație
 • Materialele pentru conexiuni
 • Tabloul electric curent continuu/curent alternativ

Servicii:

 • Consiliere pentru accesarea finanțării
 • Întocmirea proiectului tehnic și a documentațiilor pentru obținerea avizelor și autorizațiilor
 • Consiliere pentru obținerea ATR-ului
 • Consiliere în obținerea certificatelor, avizelor și autorizațiilor
 • Transportul și instalarea sistemului
 • Consiliere pentru racordare și punerea în funcțiune a sistemului

CARE ESTE VALOAREA FINANȚĂRII?

90% din valoarea cheltuielilor eligibile este finanțată de Administrația Fondului pentru Mediu, în limita sumei de 20.000 lei.

10% suportă beneficiarul final, din surse financiare proprii.

CÂND ÎȚI RECUPEREZI INVESTIȚIA?

10 ani recuperarea investiției, dacă nu beneficiezi de finanțare

2-3 ani durata de recuperare, dacă montezi un sistem optând pentru finanțarea nerambursabilă

CÂTĂ ENERGIE VA PRODUCE SISTEMUL FOTOVOLTAIC DE 3 kW?

În funcție de zona geografică în care va fi instalat sistemul fotovoltaic, acesta va genera anual energie totală de aproximativ 4000 kWh, ceea ce înseamnă o producție medie de 333 kWh/lună. Însă, producția de energie variază și în funcție de anotimp: vara, sistemul poate produce până la 480 kWh/lună, pe când iarna nu va produce mai mult de 150 kWh/lună.

ETAPELE PROIECTULUI DE FINANȚARE

1. Înscrierea solicitanț­ilor și rezervarea sumelor aferente finan­țării

Poți afla detalii suplimentare aici.

2. Aprobarea solicitanț­ilor de către comisia de analiză a Administrației Fondului pentru Mediu

3. Contestarea rezultatelor

4. Obț­inerea Avizului Tehnic de Racordare, în termen de 90 de zile de la publicarea centralizatoarelor cu solicitanții aprobați

5. Încheierea contractului de finan­țare nerambursabilă

6. Implementarea proiectului

7. Recepț­ia sistemului

CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL DE FINANȚARE?

1. Cerere de finanț­are, în original, tehnoredactată;

2. Act de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;

3. Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul;

4. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat;

5. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local.

NOTE:

DACĂ sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta în plus și extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren;

DACĂ din extrasul de carte funciară nu rezultă exact adresa de implementare completată de solicitant în cererea de finanțare, se va prezenta în plus și un document, în original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară, prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menționate în cererea de finanțare;

DACĂ solicitantul dorește să implementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de domiciliu, se va prezenta în plus și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul;

DACĂ cererea de finanțare este semnată de altă persoană decât solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta în plus și împuternicirea notariala din care să rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei împuternicite.

UNDE SE POT AMPLASA PANOURILE FOTOVOLTAICE?

Panourile fotovoltaice pot fi amplasate pe orice tip de acoperiș. Pentru a beneficia de randament maxim, unghiul de înclinare ideal ar trebui să fie de 30°, cu orientare către sud. Trebuie să te asiguri că panourile nu vor fi umbrite de obstacole (copaci, alte clădiri mai înalte, coșuri de fum etc). Randament apropiat pot avea și panourile montate pe acoperișuri orientate către Est sau Vest. Spațiul necesar montajului pe acoperiș a sistemului de 3 kW este de aproximativ 20 mp.

Nu ai posibilitatea sa le instalezi pe acoperiș? Poți opta pentru montajul acestora la sol, caz în care suprafața ocupată va fi mai mare.

Știai că alegerile tale în privința consumului de energie te pot ajuta să devii prosumator? Află mai multe aici.

PDF (0.98MB)DOWNLOAD
PDF (0.86MB)DOWNLOAD

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie:

 • Companie
 • Județ