Avizul de Amplasament

  • Avizul de Amplasament (AA) -pentru constructiile noi sau extinderi
  • Avizul Tehnic de Racordare (ATR)
  • Contractul de furnizare a energiei electrice

Avizul de Amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului.

Emiterea Avizelor de Amplasament de către operatorii de rețea este reglementată de Ordinului nr. 48/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea.

Informații detaliate privind Avizul de Amplasament precum:
Descrierea situațiilor în care se face solicitarea emiterii avizului de amplasament, lista documentelor necesare obținerii acestuia, locațiile în care trebuie depuse, tarifele, termenele de emitere, dar și formularul Cerere aviz de aplasament
vă stau la dispoziție, alături de alte răspunsuri la cele mai frecvente întrebări adresate de clienți, în secțiunea:

  • Întrebări frecvente – Racordarea la rețeaua electrică și încheierea contractului de furnizare a energiei electrice